Lasrookafzuiging binnen Vanmac aangepast op productietoename

Binnen Vanmac B.V., het moederbedrijf van TRILO®, producent van machines voor onder andere de graszodenindustrie, wordt veel laswerk verricht. Constructielaswerk aan de frames van machines, pomphuizen etc. Met de huidige flinke toename van het aantal verkochte machines gaat de productie omhoog en wordt er dus ook steeds méér gelast. En natuurlijk betekent meer lassen ook meer lasrook. Tijd dus om de afzuiginstallatie voor lasrook af te stemmen op de nieuwe situatie. Want de zorg voor een gezonde werkomgeving voor onze werknemers staat bij ons hoog op de agenda!

Veilige en gezonde werkomgeving laspersoneel

Uiteraard behoren de PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) zoals lasbril, laskap, lashandschoenen, overall en veiligheidsschoenen tot de standaard ‘outfit’ voor onze lassers. Maar ook de luchtkwaliteit in de lashal is van belang voor een gezond werkklimaat. Jaren geleden werd al een afzuig- en filterinstallatie voor de lasrook in de hal geïnstalleerd. Maar de capaciteit van deze installatie voldeed niet langer. Vandaar de behoefte aan uitbreiding.

Lasrookafzuiging op basis van push-pull

Voor de nieuwe installatie is, net als voor de bestaande installatie, gekozen voor een afzuiging op basis van push pull. Dit systeem werkt als volgt: over de gehele lengte van de lashal wordt bovenin een inblaasleiding gemonteerd. Luchtstromen die via de inblaasroosters de hal instromen, verdrijven de wolk lasrook naar de tegenoverliggende zijde van de hal. Aan die zijde zijn filters geplaatst die de vuile lucht filteren en vervolgens schoon weer via de inblaasleidingen de hal invoeren. De juiste afstelling en dimensionering van het systeem is van belang. Het geheel moet voldoende renderen, zonder dat de luchtsnelheid te hoog wordt. In dat geval zou er een gevoel van “tocht” kunnen ontstaan, wat uiteraard niet de bedoeling is. Via dakventilatoren wordt tevens een deel frisse buitenlucht de hal ingevoerd, zodat de verversingsgraad van de lucht in de productiehal optimaal is.

Het complete systeem is voorzien van een overwerktimer. Immers, wanneer onze lassers aan het einde van de werkdag naar huis gaan, blijft de overdag gevormde deken van lasrook nog even hangen. Zou de lasrookafzuiging gelijk met de lassers stoppen, dan slaan de lasdampen die nog bovenin de hal aanwezig zijn, alsnog neer op werkvloer, machines etc. Niet goed voor de machines en apparatuur; bovendien zouden de vervuilende stoffen dan de volgende dag door de luchtwervelingen alsnog door de werknemers ingeademd kunnen worden.

Ook lasrookafzuiging bij lasrobot

De “oude” installatie is overigens niet gelijk afgeschreven. De installatie werkt nog prima, alleen de capaciteit was niet langer toereikend voor de huidige hoeveelheid laswerk in de hal. Vandaar dat is besloten het systeem een nieuwe functie te geven: namelijk in de hal waar onze lasrobot zijn werk doet.  Voor afzuiging van de lasrobot is het systeem nog perfect inzetbaar.

Toename in laswerkzaamheden vraagt om extra laspersoneel

Door de toename in onze lasactiviteiten, stijgt ook de behoefte aan ervaren lasmedewerkers. Naast onze huidige medewerkers en de inzet van onze lasrobot voor de seriematige laswerkzaamheden, kunnen we nog een aantal ervaren lassers gebruiken. Dus ben jij of ken jij een lasser op zoek naar gevarieerd werk in een gezond bedrijf met gezonde werkomstandigheden? Neem contact op! Bekijk hier onze vacature.

TRILO - Vanmac BV © 2022